Aktualności z życia szkoły

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klas pierwszych

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klas pierwszych

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

na rok szkolny 2021/2022

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.