Aktualności z życia szkoły

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W naszej szkole po raz trzeci realizowany był w klasach I program edukacyjny
„ ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Realizacja programu polegała na obaleniu mitów i stereotypów, jakimi posługują się młodzi ludzie w dziedzinie związanej z używaniem substancji psychoaktywnych w tym narkotyków, alkoholu i nikotyny.

Zajęcia miały również ukazać negatywny wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka i relacje międzyludzkie oraz podnieść poziom świadomości młodego człowieka w zakresie rodzajów uzależnienia.

W trakcie trwania zajęć młodzież miała szansę na  poszerzenie wiedzy na temat cenionych wartości życiowych, stworzenie okazji do refleksji nad rodziną
i własnymi wyborami. Mogli odpowiedzieć sobie na pytanie co znaczy świadome
i odpowiedzialne rodzicielstwo.

dav