Aktualności z życia szkoły

AUTORSKIE ARANŻACJE STOŁU Z OKAZJI WALENTYNEK

      W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi uczniowie klas II i III Technikum Hotelarskiego wzięli udział w konkursie szkolnym pt.„ Najpiękniejszy stół na Walentynki”.

Wszyscy uczestnicy włożyli mnóstwo zapału i serca, by pokazać swoje umiejętności dekoratorskie, wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem czego dowodem są przedstawione zdjęcia.

   Serdecznie dziękuję wszystkim za wkład własny i dobrą energię.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po powrocie uczniów do szkoły.

                                                                                                   Anna Kuryłowicz