Aktualności z życia szkoły

BEZPIECZNA ZIMA.

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku  i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

APEL

„JEŻELI WIDZISZ POTRZEBUJĄCEGO POMOCY BEZDOMNEGO, GŁODNEGO, ZMARZNIĘTEGO NIE BĄDŹ OBOJĘTNY MOŻESZ PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ
 O JEGO MIEJSCU PRZEBYWANIA
Z A D Z W O Ń !

pod jeden z poniższych bezpłatnych numerów czynnych całą dobę:
112 Numer Alarmowy
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
800 170 010 Infolinia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”

Dzwoniąc tam, uzyskasz m.in. informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.
Nie stroń od udzielania pomocy osobom potrzebującym !!!
Zadbaj o zwierzęta !!!
Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą !!!
Udziel pomocy osobie wyziębionej, poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej
a przed nadejściem pomocy medycznej rozpocznij powolne ogrzewanie osoby, zdejmij przemarznięte ubrania, ułóż osobę na suchej tkaninie
i okryj całe ciało kocem i folią aluminiową
– ogrzewaj dodatkowo własnym ciałem.”