Aktualności z życia szkoły

BEZPIECZNI W SIECI

W  związku z realizacją kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 pkt 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci Dzielnicowy gminy Wolin Robert Branicki przeprowadził w naszej szkole 22 marca 2019 r. zajecia dla klas I i II.

Młodzież poznała zasady bezpiecznego korzystania z sieci, najczęściej występujące zagrożenia dotyczace m.in. cyberprzemocy, stalkingu, sekstingu, szkodliwych treści,
przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście używania sieci INTERNET.