Aktualności z życia szkoły

KURS ZAWODOWY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM BUDOWLANEGO „MONTER SUCHEJ ZABUDOWY”,

W dniach 27.02.-08.03.2019 r. oraz 12.03.-20.03.2019 r. 20 uczniów Technikum kształcącym w zawodzie technik budownictwa wzięło udział w kolejnym kursie zawodowym „Monter suchej zabudowy” w ramach realizowanego w szkole projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W czasie kursu uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą rozpoznawania materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz, materiałów stosowanych w robotach wykończeniowych konstrukcji elementów suchej zabudowy, poznali technologię montażu systemów ścian działowych oraz pod okiem wykwalifikowanych instruktorów  nabywali praktycznych umiejętności wykonując prace remontowe. Kurs zakończył się pomyślnie zdanym przez uczniów egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz otrzymaniem zaświadczeń i certyfikatów.

 

Agnieszka Temkowicz