Aktualności z życia szkoły

ZAJĘCIA EDUKACYJNO – TRENINGOWE DLA UCZNIÓW KLAS II.

W ramach działań z zakresu profilaktyki uzależnień uczniowie klas  drugich naszej szkoły   wzięli udział w dziewięciogodzinnych warsztatach psychoedukacyjnych .  Podczas zajęć poruszano  zagadnienia  takie jak prawidłowa komunikacja interpersonalna, role grupowe i mechanizmy funkcjonowania w środowisku rówieśniczym, agresja i przemoc. Dyskutowaliśmy na temat problemów współczesnego świata z perspektywy indywidualnej i społecznej.

Uczestnicy zajęć poznali grę antydyskryminacyjną „ Na tropie uprzedzeń” z gatunku „serious games”-  której celem jest nie tylko wspólna zabawa, ale także namysł nad swoimi postawami, poglądami, interakcjami z ludźmi oraz rozwiązywanie problemów, a przez to zdobywanie, rozwijanie i utrwalanie kompetencji społecznych. Podczas podsumowania zastanawialiśmy się nad źródłami stereotypów  i  uprzedzeń, klisz, które są nie tylko krzywdzące, ale i mogą być niebezpieczne oraz nad przejawami dyskryminacji w różnych obszarach przestrzeni społecznej.  Gra udostępniona została w ramach akcji „Strefa empatii” przez Urząd Miasta w Częstochowie.

Zajęcia zostały zrealizowane w marcu, w ramach zadania: Rozszerzenie oferty psychoedukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, w formie  zajęć edukacyjno – treningowych,  w obszarze profilaktyki uzależnień na zlecenie Gminy Wolin.

 

Katarzyna Strzelczyk