Aktualności z życia szkoły

CARVING KURS RZEŹBIENIA W OWOCACH I WARZYWACH.

W dniach 11 – 14.02.2019 r. kolejna grupa uczniów Technikum (technik hotelarstwa) wzięła udział w kursie Carvingu – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach na poziomie podstawowym. Kurs odbywał się w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Pod okiem trenera Jarosława Galiśkiewicza młodzież poznawała tajniki sztuki carvingu, tworząc owocowo-warzywne dekoracje. Uczniowie nauczyli się podczas kursu samodzielnie rzeźbić proste formy i kwiatki ale nie zabrakło również efektownego melona z motywem tajskim oraz róży w arbuzie. Kurs zakończył się pozytywnie zdanym przez uczniów egzaminem zarówno teoretycznym jak i praktycznym oraz otrzymaniem zaświadczeń oraz certyfikatów ukończenia kursu.