Aktualności z życia szkoły

Rozstrzygnięcie konkursu Geo- Planeta

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” uprzejmie informuje że wyróżnienie krajowe otrzymała Irena Stolarek z klasy III TH.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Ideą Konkursu jest:
– poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;
– aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;
– rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świat.

Szkolnymi koordynatorami konkursu w naszej szkole były Anna Podorska i Elżbieta Chocian.