Aktualności z życia szkoły

„COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA” – POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH.

Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się ważne wydarzenie, jakim jest pożegnanie klas maturalnych. 24 kwietnia 2020 roku pożegnał się ze szkołą kolejny rocznik absolwentów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy. Pożegnanie uczniów dokonało się w szczególnych okolicznościach i miało niepowtarzalny charakter. Ze względu na stan epidemiologiczny oraz zawieszenie zajęć w szkołach, maturzystów pożegnało nieliczne grono pedagogiczne: Dyrekcja szkoły Anna Jarząb oraz Małgorzata Matys, wychowawcy klas Elżbieta Chocian oraz Anna Wenta, pedagog szkolny Wioletta Mackiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego Magdalena Frankowska. Podczas tej niecodziennej uroczystości tegoroczni absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, wręczono również najlepszym abiturientom nagrody Starosty Kamieńskiego, które otrzymały Iga Zienkiewicz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego oraz Anna Banak – uczennica Technikum. Nagrodę najlepszych sportowców otrzymały Angelika Lisiecka oraz Anna Banak – uczennice Technikum.  

Opuszczający mury szkoły uczniowie Technikum pożegnali się z Dyrekcją szkoły, wychowawcą oraz gronem pedagogicznym pięknymi listownymi podziękowaniami, które nadały tej skromnej uroczystości podniosłego charakteru.

Niestety ze względu na  panującą sytuację w pożegnaniu nie mogli uczestniczyć młodsi koledzy i koleżanki, którzy każdego roku przygotowują uroczysty apel i galę artystyczną, mimo to w imieniu całej społeczności uczniowskiej życzymy tegorocznym absolwentom sukcesów, wytrwałości i wielu sił, bo przed Wami egzaminy maturalne. Drzwi naszej Szkoły są dla Was zawsze otwarte, nie zapominajcie o swojej Szkole, o swoich nauczycielach i wychowawcach i ochoczo wracajcie po latach w mury Szkoły.

            Uczniowie klas III TZ oraz II LO