Aktualności z życia szkoły

UWAGA!!! ZMIANA PLANU LEKCJI!

Informujemy, że od 27.04.2020 r. w związku z zakończeniem nauki w szkole klas programowo najwyższych, zmianie uległ plan lekcji, który dostępny jest:

– dla uczniów w sekcji UCZEŃ/Plan Lekcji

– dla nauczycieli w sekcji DOKUMENTY/Dla nauczyciela/ Plan lekcji.