Aktualności z życia szkoły

Dzień bez Papierosa

Światowy Dzień bez Papierosa przypada 31 maja, żeby ukazać młodzieży, że tylko oni mają wpływ na swoje zdrowie, w naszej szkole Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami biologii, geografii i informatyki pracował metodą projektu edukacyjnego efektem, którego były prezentacje multimedialne, krzyżówki i plakaty. Tematem przewodnim projektu była ochrona przed manipulacjami w przemyśle i zapobieganie uzależnieniu od tytoniu i nikotyny.  Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na dym środowiskowy oraz do zniechęcania do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie. Obchody stanowią również wezwanie do działania, opowiadając się za skuteczną polityką ograniczania konsumpcji tytoniu i angażowania młodzieży w walkę o zdrowie. Mamy nadzieję, że nasze dziania przyniosą zamierzone efekty.