Aktualności z życia szkoły

Egzamin maturalny – pilna informacja

w związku z nowymi wytycznymi z OKE w Poznaniu proszę o zaznajomienie się z załączonymi dokumentami dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2021 roku.

Zmiany w sposobie zdawania egzaminu maturalnego są następujące:


1. Część ustną zdają tylko osoby, które w terminie do 8 lutego 2021 r. zadeklarują chęć przystąpienia do tej części egzaminu. Uczniowie, którzy nie zadeklarują chęci zdawania części ustnej z mocy prawa są zwolnieni z tego egzaminu.


2. Przystąpienie do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jest dobrowolne. Do 8 lutego jest czas na dokonanie korekty w złożonej deklaracji maturalnej (rezygnacja ze zdawania tego przedmiotu). Jeżeli korekta nie zostanie dokonana do 8 lutego 2021 r. i nie przystąpisz do egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym na świadectwie maturalnym będzie wpisany wynik 0 % i w kolejnych latach egzamin będzie płatny.

Proszę o zgłaszanie się w sekretariacie szkoły w terminie od 18 stycznia 2021 r.