Aktualności z życia szkoły

UCZENNICE TECHNIKUM HOTELARSKIEGO NA KURSIE ZAWODOWYM CARVINGU

W związku z realizacją projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w dniach 11-13 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie Carving na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym oraz techniki graficzne dla 10 uczennic Technikum hotelarskiego. Szkolenie poprowadzili wykwalifikowani instruktorzy carvingu pani Dominika Sadowska – Mistrzyni Świata w Carvingu oraz pan Paweł Sztenderski – Mistrz Świata, Vice Mistrz Europy  oraz Mistrz Polski w Carvingu. Uczestniczki kursu poznawały tajniki tajskiej sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach na poszczególnych poziomach zaawansowania oraz nabyły szereg praktycznych umiejętności. Uczennice przy pomocy instruktorów wykonywały ornamenty, kwiaty, motywy tajskie, budując kompozycje przestrzenne z własnoręcznie wycinanych dekoracji z owoców i warzyw oraz wykonując grafiki i czcionki personalizowane w melonie i arbuzie. Wszystkie prace wykonywane były z użyciem profesjonalnych noży, skalpeli i dłut. Każdy poziom szkolenia zakończony był egzaminem praktycznym i prezentacją wszystkich prac. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali po pomyślnie zdanych egzaminach certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności zawodowych.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                                                    Agnieszka Temkowicz