Aktualności z życia szkoły

Eliminacje okręgowe XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

22 kwietnia br. uczniowie klasy III Technikum Architektury Krajobrazu – Estera Maciejewska i Szymon Stawicki, walczyli podczas eliminacji okręgowych XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Pyrzycach o dalsze kwalifikacje w bloku: Architektura Krajobrazu.

Olimpiada składała się z dwóch części,  teoretycznej  oraz praktycznej. Test składał się z 50 pytań m. in. z zakresu historii architektury krajobrazu, znajomości roślin oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Część praktyczna obejmowała m. in. wykonanie prostego rysunku przedstawiającego obsadzenie klombu oraz wykonanie pomiaru kwasowości gleby,
a następnie doboru odpowiednich roślin na to stanowisko. Kolejną czynnością było przygotowanie fragmentu terenu pod nasadzenia z róż.

O podium w tym bloku walczyło 25 uczestników. Nasi uczniowie na podium nie stanęli, ale wiedza, umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas olimpiady pozostaną na całe życie.

Monika Kruszyna

p_20160422_091848 p_20160422_112342