Aktualności z życia szkoły

KOLEJNA EDYCJA KURSU BARMAŃSKIEGO

W dniach 17-18 listopada kolejna grupa uczniów Technikum hotelarskiego uczestniczyła, w trzeciej już edycji, kursu barmańskiego w związku z realizacją w szkole projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”. Tajniki sztuki barmańskiej przybliżył instruktor Pan Mariusz Grzesik. Podczas kursu uczniowie opanowali podstawowe umiejętności barmańskie oraz zdobyli wiedzę z zakresu przyrządzania klasycznych drinków i koktajli. Po zapoznaniu się z rodzajami szkła i z przyrządami używanymi przez barmanów zgłębili wiedzę o alkoholach i napojach oraz opanowali zasady ich łączenia. W części praktycznej przygotowywani byli do samodzielnej, profesjonalnej pracy za barem gdzie przygotowywali klasyczne drinki, napoje mieszane klasyczne i niestandardowe oraz wykonywali dekoracje drinków i koktajli.  Kurs zakończył się pomyślnie zdanym przez uczniów egzaminem praktycznym, po którym otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.