Aktualności z życia szkoły

KURS KELNERSKI DLA UCZNIÓW TECHNIKUM HOTELARSKIEGO

W dniach 29-30 listopada 2021r. kolejna 10-osobowa grupa uczniów Technikum hotelarskiego zdobywała nowe umiejętności na kursie kelnerskim, który odbył się w związku z realizacją projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”. To jeden z wielu kursów zawodowych odbywających się w ramach realizowanego w szkole projektu. Prowadzący kurs pan Rafał Wraga – zawodowy barman, kelner i barista wprowadził uczestników w tajniki zawodu kelnera. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z charakterystyką pracy kelnera, zdobyli wiedzę z zakresu serwisów kelnerskich oraz nabyli szereg umiejętności praktycznych min: nakrywania stołu zgodnie z obowiązującymi trendami i standardami, przygotowywali nakrycia podstawowe i rozszerzone oraz salę do przyjęcia. Kurs zakończył się pozytywnie zdanym egzaminem praktycznym weryfikującym umiejętności profesjonalnej obsługi gości oraz otrzymaniem certyfikatów.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                                                                    Agnieszka Temkowicz