Aktualności z życia szkoły

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WELTSPRACHEN ABITUR

22 marca 2017 r. odbył się w szkole konkurs z języka niemieckiego Weltsprachen Abitur zorganizowany przez Wydawnictwo Synapsa Sp. z o.o., w którym udział wzięli chętni uczniowie klas pierwszych. Konkurs polegał na pisemnym rozwiązaniu testu, składającego się z 24 ciekawie skonstruowanych pytań, które badały umiejętności uczniów w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Stopień trudności testu był dostosowany do poziomu umiejętności uczniów klas pierwszych. Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz rozwijanie kompetencji językowych. Najlepszych uczniów, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi oraz dyplomami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2017 r.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie znajdą się wśród najlepszych.

 

Agnieszka Temkowicz