Aktualności z życia szkoły

ZAJĘCIA EDUKACYJNO – TRENINGOWE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

W marcu bieżącego roku uczniowie wszystkich klas II naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Podczas dziewięciu godzin zajęć – w każdej z klas –  poznawaliśmy zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej, omawialiśmy bariery komunikacyjne i dyskutowaliśmy nad ważnymi problemami społecznymi współczesnego świata, takimi jak: dyskryminacja, relacje międzypokoleniowe, niepełnosprawność, starość, wykluczenie społeczne czy uzależnienia cywilizacyjne. Poświęciliśmy również uwagę zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem jednostki w grupie, klasie szkolnej, rodzinie: rolom grupowym, normom, procesom grupowym, indywidualnym zasobom wnoszonym do grupy. Warsztaty zamykał temat szeroko pojmowanej agresji i przemocy. Rozmawialiśmy o banalności zła, jego wszechobecności, uwarunkowaniach, mechanizmach i formach przemocy. Na bazie filmów edukacyjnych przyglądaliśmy się przemocy domowej i rówieśniczej. Rozważaliśmy także możliwości działań zapobiegających eskalacji agresji i analizowaliśmy rozwiązania instytucjonalne.

Zajęcia zostały sfinansowane przez Gminę Wolin.

Katarzyna Strzelczyk