Aktualności z życia szkoły

KONKURS JĘZYKOWY WELTSPRACHEN ABITUR, WORLD OF LANGUAGES

14 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs z języka niemieckiego Weltsprachen Abitur oraz z języka angielskiego World of Languages zorganizowany przez Wydawnictwo Synapsa Sp. z o.o., w którym udział wzięło 12 chętnych uczniów z języka angielskiego i 15 uczniów z języka niemieckiego. Konkurs polegał na pisemnym rozwiązaniu testu, składającego się z 20 ciekawie skonstruowanych pytań, które badały umiejętności uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, komunikacji oraz gramatyki. Testy konkursowe zostały przygotowane w oparciu o obowiązującą podstawę programową oraz bazowały na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych. Stopień trudności testu był dostosowany do poziomu umiejętności uczniów poszczególnych klas. Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języków angielskiego i niemieckiego oraz rozwijanie kompetencji językowych jak również urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Taka forma współzawodnictwa stanowi doskonałe źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu br. Najlepszych uczniów, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi oraz dyplomami.