Aktualności z życia szkoły

Apel z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dnia 08.11.2019r. odbył się apel z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną krajów jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki o wolność ojczyzny.

W apelu wzięli udział uczniowie klas I, II, IV.

Apel został przygotowany pod kierunkiem p. Anny Kuryłowicz, p. Darii Hurbik, p. Kamili Oźmińskiej i p. Katarzyny Konopackiej.