Aktualności z życia szkoły

Konkurs na komiks rozstrzygnięty.

W naszej szkole  do 3 lutego 2017 roku trwał konkurs na komiks. W ramach szerzenia kompetencji informatycznych oraz pogłębiania wiedzy z biologii i geografii, uczniowie mieli wykonać w generatorze komiksów plansze na temat „Formy ochrony przyrody w Polsce”. Z wszystkich prac  zostały wybrane najlepsze, nagrodę otrzymały :

Kamila Szymczak z klasy II TH i Patrycja Grabczak z Klasy IV TH

Za wykonane prace wszystkim zostały wystawione oceny cząstkowe z biologii, geografii i informatyki  na drugi semestr. Wszystkie dostarczone komiksy  można obejrzeć w formie wystawy na holu szkoły.

Elżbieta Chocian

Anna Podorska