Aktualności z życia szkoły

KURS BARISTY I STOPNIA

W dniach 14-15 września 2021 r. kolejni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kursie Baristy
I stopnia. Szkolenie, prowadził Pan Marcin Rusnarczyk – Mistrz Polski Baristów. Na pierwszych
zajęciach młodzież poznała bogactwo świata kawy, jej pochodzenie, rodzaje, smaki, aromaty.
W dalszej części kursu uczniowie samodzielnie przygotowywali swoje pierwsze kawy na bazie
espresso, uczyli się technik spieniania mleka i wykonywali swoje pierwsze wzory zdobiące
kawę. Kurs zakończył się uzyskaniem przez uczestników certyfikatów.
Szkolenie odbywało się w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6
Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.