Aktualności z życia szkoły

Salon Maturzystów

W tym roku Salon Maturzystów Perspektywy  odbywał się w trybie on-line. W dniu 20 września w naszej szkole odbyła się rejestracja osób z klas programowo najwyższych. Uczestnictwo w tym wydarzeniu daje młodzieży możliwość wybrania przedmiotów maturalnych pod kątem swoich zainteresowań ale również w taki sposób by ten wybór odpowiadał wymaganiom rekrutacyjnym poszczególnych uczelni. Na stronie Zachodniopomorskiego Salonu można znaleźć informacje na temat uczelni wyższych, szkół policealnych oraz kursów kwalifikacyjnych w naszym regionie. Po rejestracji  dla młodzieży dostępne są  spotkania z ekspertami maturalnymi z poszczególnych przedmiotów oraz doradcami i pracownikami uczelnianych biur karier oraz wiele innych przydatnych informacji dla uczniów kończących w tym roku szkołę.