Aktualności z życia szkoły

KURS BARISTY I STOPNIA

W dniach 20-21 października 2020 r. odbył się kolejny kurs zawodowy w ramach realizowanego projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, kurs Baristy I stopnia, w którym uczestniczyło 20 uczennic Technikum. Podczas dwóch 8-godzinnych szkoleń, które prowadził Pan Marcin Rusnarczyk Mistrz Polski Baristów, uczestniczki zdobywały wiedzę związaną z historią i rodzajami kawy, z procesem uprawy i palenia kawy, jak również z obsługą, czyszczeniem i konserwacją sprzętu. Ponadto zdobywały umiejętności praktyczne polegające na obsłudze urządzeń kawowych. Uczennice opanowywały metody przyrządzania espresso, cappuccino, spieniania mleka. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności były certyfikaty, które uczestniczki otrzymały po zakończonym szkoleniu.  Przed uczennicami są jeszcze kolejne kursy baristyczne, które będą mogły być z pewnością wykorzystane w przyszłym życiu zawodowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.