Aktualności z życia szkoły

UWAGA!!! Rusza nauczanie hybrydowe.

Od 19.10.2020 r. (poniedziałek) rusza nauczanie hybrydowe. Część klas pracować będzie zdalnie, rotacyjnie:

1) Od 19 października do 29 października w szkole uczą się wszystkie klasy pierwsze, klasy maturalne, oraz klasa III Technikum.
2) Uczniowie drugich klas pracują z nauczycielami zdalnie.
3) Wszystkie zajęcia odbywają się według obowiązującego planu lekcji.
4) Dni 30 października i 2 listopada są wolne od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów.
5) Od 3 listopada do 13 listopada do szkoły wracają klasy drugie a na zdalne nauczanie przechodzą wszystkie klasy pierwsze.
6) Internat działa według ustalonego grafiku.