Aktualności z życia szkoły

KURS BARISTY II STOPNIA ORAZ ALTERNATYWNYCH METOD PARZENIA KAWY

W ramach realizowanego w szkole projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” odbyła się druga edycja wieloetapowego kursu baristy, w którym udział wzięło 20 uczniów Technikum hotelarskiego. W dniach 18-19 października br.  uczniowie uczestniczyli w kursie baristy II stopnia doskonaląc swoje umiejętności przygotowywania kawy z użyciem profesjonalnego sprzętu baristy. W kolejnych dwóch dniach szkolenia, które związane było
z alternatywnymi metodami parzenia kawy uczniowie poznali podstawowe zasady przygotowywania kaw metodami przelewowymi. Szkolenie poprowadził pan Marcin Rusnarczyk – Mistrz Polski Baristów, który zaprezentował różne metody parzenia kawy z użyciem zaparzaczy tj. Kaffetierka, French Press, Dripper V60, Chemex, Aeropress i Syfon. Kolejne odbyte dwa szkolenia pozwoliły pogłębić zdobytą na wcześniejszym kursie wiedzę na temat smaków
i aromatów różnych rodzajów kaw oraz wykorzystać ją w praktyce podczas samodzielnej pracy. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i nowych umiejętności były certyfikaty, które uczniowie otrzymali po zakończeniu kursu.  

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                                                  Agnieszka Temkowicz