Aktualności z życia szkoły

PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM HOTELARSKIEGO

Praktyczna nauka zawodu w technikum organizowana jest nie tylko w formie zajęć praktycznych, lecz również w formie praktyk zawodowych. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe w obiektach hotelarskich, podczas których nabywali nie tylko praktyczne umiejętności, lecz również mogli wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki odbywały się min. w Hotelu Vestina w Międzyzdrojach, Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach, Bel Mare Resort w Międzyzdrojach, SPA Bagiński & Chabinka w Międzyzdrojach. W trakcie praktyk uczniowie mieli możliwość poznania od strony praktycznej, jak wygląda organizacja pracy poszczególnych działów hotelu, z jakimi typami gości hotelowych mogą się spotkać oraz w jaki sposób postępować w różnych sytuacjach. Była to też okazja dla uczniów aby wykazać się kulturą osobistą, dyscypliną i pracowitością co przełożyło się na celujące i bardzo dobre oceny jakie otrzymali od pracodawców za praktykę zawodową.

       Agnieszka Temkowicz