Aktualności z życia szkoły

WARSZTATY INTERPERSONALNE Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

Na przełomie września i października,  dwunastoosobowa grupa uczniów z klas I naszej szkoły wzięła udział w trzydniowych warsztatach interpersonalnych  z elementami arteterapii „Szukając siebie”. Głównym celem tegorocznej edycji było stworzenie przestrzeni do rozmowy na temat emocji, przeżyć, lęków i obaw młodzieży, oraz dyskusji nad tym, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych dla własnego rozwoju.

Rozegraliśmy grę : „Emocje – znam, nazywam, wyrażam” w której mierzyliśmy się z własnymi emocjami i uczyliśmy się rozpoznawać je obserwując innych. Każda z plansz – „ Poznajmy się – smutek – radość – lęk – złość” niosła nowe wyzwania, z którymi grupa musiała się mierzyć. Ćwiczyliśmy nie tylko wyrażanie siebie i własnego zdania, ale i uczyliśmy się aktywnie słuchać innych, wnioskować i stawiać hipotezy na podstawie tej aktywności.

Dyskutowaliśmy nad istotnymi dla młodych ludzi problemami, dociekaliśmy m.in. : Jaka jest natura buntu; Co to znaczy być sobą? Gdzie są granice tolerancji? Jak budujemy system wartości? Co to znaczy być szczęśliwym? Rozmawialiśmy o strachu i lęku, o tym, co nas przeraża – w naturze, innych ludziach, przyszłości, nas samych. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak sobie radzić z kryzysami i bezradnością,  wykorzystując swoje osobiste zasoby i wsparcie bliskich osób. Dotykaliśmy tych obszarów, nad którymi na co dzień raczej się nie pochylamy, chociaż są ważne i zasługują na uwagę   i namysł. Przede wszystkim byliśmy razem, a nie obok –  podczas zajęć i na przerwach,  rozmawiając, polemizując, śmiejąc się, a czasem milcząc.

W części plastycznej młodzież wykonywała prace plastyczne będące ekspresyjną formą wyrazu przepracowywanych treści i emocji – pracę przestrzenną, kadry lęku, grafikę z własnym ekslibrisem.

               Zajęcia odbywały się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.  Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach zadania: Przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy Wolin w 2021 r.,  realizowanego przez woliński oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na zlecenie Burmistrza Wolina.

                                                                                                                                             Katarzyna Strzelczyk