Aktualności z życia szkoły

KURS BARISTY II STOPNIA

W dniach 18-19 grudnia 2020 roku 19 uczennic Technikum hotelarskiego doskonaliło swoje umiejętności przygotowywania kawy na kolejnym kursie zawodowym, kursie baristy II stopnia. Pod okiem trenera, Mistrza Polski Baristów, pana Marcina Rusnarczyka uczennice poznawały tajniki kawowego świata zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Aby przyrządzić wyśmienitą kawę, należy nauczyć się obsługi profesjonalnego sprzętu baristy, regulacji młynka do espresso, aby grubość mielenia i doza były idealnie dopasowane do zaparzenia smacznego napoju. Odbyte szkolenia tj. kurs baristy I i II stopnia są wstępem do kolejnych kursów, które będą realizowane w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                                                   Agnieszka Temkowicz