Aktualności z życia szkoły

KURS KELNERSKI

W związku z realizacją projektu pn: „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” odbył się kolejny, ostatni już w ramach projektu, kurs kelnerski. W dniach 27-28 stycznia 10 uczniów Technikum hotelarskiego wzięło udział w szkoleniu, które poprowadził zawodowy barman, kelner, barista i sommelier pan Rafał Wraga. Podczas kursu uczniowie zdobyli podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i techniki pracy kelnera, nabyli umiejętności praktyczne z zakresu zasad sztuki kelnerskiej. Zwieńczeniem kursu był, pomyślnie zdany przez uczniów, egzamin teoretyczny oraz praktyczny polegający na przygotowaniu nakrycia i sali do przyjęcia. We wszystkich edycjach kursu kelnerskiego, które odbyły się w ramach w/w projektu ogółem wzięło udział 40 uczniów.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

    Agnieszka Temkowicz