Aktualności z życia szkoły

KURS ZAWODOWY „KELNER”.

W dniach 13.11. – 22.11.2018 r. dziesięcioro uczniów Technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyło w kursie kelnerskim, w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Kurs kelnerski jest jednym z trzech kursów zawodowych, które odbędą się dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Kolejne kursy, które odbędą się w najbliższym czasie, to kurs barmański i kurs carvingu. Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Podczas kursu „Kelner” uczniowie poznali tajniki sztuki kelnerskiej.  Kurs kelnerski na poziomie podstawowym obejmował: organizację pracy i przygotowanie sali konsumenckiej i stołów, przenoszenie tac i zastawy stołowej, organizację, technikę i zasady podawania oraz serwowania potraw i napojów, przygotowywanie i serwowanie napojów zimnych i gorących, przygotowanie i dekorowanie stołów. Uczniowie ukończyli kursy z powodzeniem, uzyskując certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Agnieszka Temkowicz