Aktualności z życia szkoły

MAŁY PODAREK DUŻO RADOŚCI

W okresie przedświątecznym finalizujemy pomału wszystkie projekty oparte o ideę bezinteresownej pomocy, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. W dniu  9 grudnia  Mikołaj  wraz ze Śnieżynkami ruszyli rozdawać prezenty dla seniorów i dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Akcja charytatywna MAŁY PODAREK DUŻO RADOŚCI w założeniu ma niesienie pomocy osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz motywowanie do stawienia jej czoła, młodzież szkolną ma uwrażliwić na krzywdę drugiego człowieka a także  uświadomić sytuację materialną ludzi, żyjących w naszym otoczeniu.  W tym roku udało nam się zrobić 21 paczek ze słodyczami i zabawkami dla najmłodszych oraz 5 paczek z żywnością dla seniorów. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolinie rozwiezione zostały paczki dla seniorów oraz 15 paczek dla dzieci.  Pozostałe sześć prezentów  dostały dzieci zgłoszone przez uczniów naszej szkoły. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji tej akcji serdecznie dziękujemy.

Elżbieta Chocian i Anna Podorska