Aktualności z życia szkoły

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem.

To, czy zachorujemy na raka zależy od naszych genów, wieku i trybu życia, żeby zmniejszyć ryzyko, w naszej szkole przeprowadziliśmy akcje profilaktyczną trwającą od grudnia 2016 roku  do początku lutego 2017 roku . W dniu 4 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem w związku z tym w piątek 3 lutego  Samorząd Uczniowski przy współpracy z pedagogiem szkolnym rozpropagował profilaktyczne ulotki oraz rozdał różowe wstążeczki uczniom i pracownikom szkoły co było kulminacją wszystkich działań. W ramach akcji na lekcjach  biologii i geografii odbyły się zajęcia promujące profilaktykę i świadomość zachorowalności na nowotwory oraz zostały przygotowane prace plastyczne o tej tematyce zaprezentowane w holu szkoły.  Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych przeprowadzili pogadanki kształtujące postawę świadomą zagrożenia oraz  nawyki zdrowego stylu życia. Mamy nadzieje, że wszystkie te działania zwiększą świadomość czynników ryzyka zachorowań na nowotwory oraz postawy zdrowotne takie jak samokontrola organizmu, identyfikacja znaków ostrzegawczych i wyrobienie zdrowych nawyków.