Aktualności z życia szkoły

Podsumowanie pierwszego semestru w naszej szkole !

W poniedziałek 29 lutego 2016 roku odbył się apel podsumowujący I półrocze pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Jeszcze raz przypomnieliśmy sukcesy w konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych i zewnętrznych oraz w zawodach sportowych. Wspominaliśmy akcje, uroczystości, imprezy, w których szkoła brała udział . Cieszy fakt, iż kolejny rok nasi uczniowie okazują wielkie serce najbardziej potrzebującym, biorąc udział w różnych  akcjach charytatywnych takich jak:  „ Pomóż i ty”, „ Góra grosza” , „Mikołajkowego kiermaszu ciast”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Odbyły się również imprezy na rzecz środowiska lokalnego jak na przykład :  akcja Samorządu Uczniowskiego  „Cała Polska czyta dzieciom”  przy współpracy z Przedszkolem Miejskim w Wolinie, zorganizowana przez panie Monikę Kruszynę, Dorotę Kokolus i Annę Wente  akcja „Mały podarek dużo radości” , przedstawienie  teatralne „Czerwony Kapturek” przygotowane przez panie  Annę Wentę i Monikę Kruszynę. Samorząd Uczniowski wraz z pedagogiem szkolnym panią Wioletta Mackiewicz  zorganizował  dwie akcje promujące  zdrowy tryb życia dotyczące szkodliwości palenia oraz profilaktyki AIDS i HIV.

Dyrekcja szkoły oraz Samorząd Uczniowski podsumował również osiągnięcia poszczególnych klas oraz indywidualnych uczniów.

Najlepszymi klasami według średniej ocen są:

 • IV Technikum ( kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa) ze średnią 3,31,
 • III Technikum ( kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu ) ze średnią 3,22,
 • III Liceum Ogólnokształcącego ze średnią 3,21.

Klasy z najwyższą frekwencją to:

 • I Technikum ( kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa),
 • I Liceum Ogólnokształcącego,
 • I Technikum ( kształcącym w zawodzie technik budownictwa).

Klasy czytające najwięcej książek to:

 • IV Technikum ( kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa),
 • II Liceum Ogólnokształcącego,
 • III Liceum Ogólnokształcącego.

Najlepsi uczniowie naszej szkoły:

 • Estera Manke klasa IV Technikum (kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa),
 • Marta Kajstra klasa III Technikum (kształcącym w zawodzie technik budownictwa),
 • Patrycja Jarosik klasa III Technikum (kształcącym w zawodzie technik budownictwa).

Opiekunowie SU:

Elżbieta Chocian
Agnieszka Temkowicz

dsc_0020 dsc_0026 dsc_0029 dsc_0031 dsc_0035 dsc_0037