Aktualności z życia szkoły

Podsumowanie projektu edukacyjnego 1918-2018

W ramach projektu edukacyjnego „1918-2018” wpisującego się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę odbył się dwu etapowy konkurs.
Celami projektu  były upamiętnienie  i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości oraz kształtowanie kreatywności, kompetencji cyfrowych wśród młodzieży, a także budowanie wspólnoty i więzi między pokoleniami .
Wewnątrz szkolny konkurs objął  w pierwszym etapie pracę plastyczną wykonaną techniką kolażu, tryptyku lub cyklu fotografii własnych.  Zwycięzcami w tym etapie zostali:

I miejsce – Karol Węcłwek klasa III LO
II miejsce – Anna Banak klasa III TOR
III miejsce – Klaudia Nurkowska klasa II TH

Drugi etap polegał na stworzeniu w grupie lub indywidualnie  filmu lub animacji o tematyce patriotycznej, zwycięzcami zostali :

Uczniowie klasy I LO:
Krzysztof Skukowski , Aleksander Manke i Maciej Kowalski.

Zwycięzcą gratulujemy ! Rozdanie  dyplomów i nagród odbędzie się na uroczystym apelu
z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

100 lecie Niepodległej – link do pliku multimedialnego