Aktualności z życia szkoły

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 100 -LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Dnia 9 listopada 2018 roku  w naszej szkole odbył się Apel  z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego o godzinie 11.11- nasza placówka oświatowa wzięła udział w akcji ”Rekord dla Niepodległej”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego prowadzący przywitali przybyłych gości-wicestarostę powiatu kamieńskiego Pana Marka Matysa, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz uczniów.

Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Po występie  głos zabrała Pani Dyrektor Anna Jarząb oraz wicestarosta powiatu kamieńskiego Pan Marek Matys. W swoich przemówieniach podkreślili m.in. ; jak wielkim skarbem jest nasza narodowa suwerenność i jak wielką cenę zapłaciły za nią minione pokolenia oraz podziękowali uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

Po przemówieniach zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców w konkursach szkolnych:

  • Konkurs wiedzy-Walka Polaków o niepodległość 1795- 1918- Od trzeciego rozbioru do odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • konkurs historyczno- plastyczny na plakat z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
  • Projekt edukacyjny:1918-2018

 Ostatnim punktem programu był koncert pieśni patriotycznych .Każda z klas oraz grono pedagogiczne i pracownicy szkoły prezentowali daną pieśń patriotyczną.  Ta uroczystość na długo pozostanie w pamięci zgromadzonych widzów..

  Apel został przygotowany pod kierunkiem  p. Kamili Oźmińskiej, p. Grażyny Laskowskiej oraz p. Anny Kuryłowicz.