Aktualności z życia szkoły

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W dniach 22-26 maja br. odbył się projekt wymiany polsko niemieckiej „Sąsiedzi” dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. W projekcie uczestniczyła młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie, młodzież z Johann Comenius Schule w Emmerthal oraz 5 uczniów naszej szkoły z klasy I Technikum hotelarskiego: Lena Drzewińska, Lara Drzymała, Julia Welsz, Emilia Senderek i Filip Dziemidowicz. Projekt realizowany był w Skansenie Słowian i Wikingów w Recławiu. Podczas wymiany uczniowie uczestniczyli w licznych wspólnych warsztatach min. plastycznych, terenowych, lingwistycznych, muzycznych, ekologicznych. W każdym dniu odbywały się również zajęcia sportowe a zwieńczeniem wymiany było, zorganizowane w przedostatnim dniu, wspólne ognisko oraz Gala Finałowa, podczas której zostały zaprezentowane prace uczniów oraz wystawa zdjęć. Uczestnictwo w wymianie międzynarodowej umożliwiło naszym uczniom nawiązanie znajomości, poszerzenie kompetencji językowych oraz poznanie kultury naszych sąsiadów.

Agnieszka Temkowicz