Aktualności z życia szkoły

Projekt dla uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w roku szkolnym 2015/2016

Praca przeprowadzona metodą projektu edukacyjnego obejmuje efekt zajęć  lekcyjnych z  przedmiotu: geografia, przedsiębiorczość i biologia, przyroda, informatyka. Efektem końcowym przedsięwzięcia mają być dwie zewnętrzne wystawy prac fotograficznych uczniów. W ramach projektu „ Pierwsze przyrodnicze oznaki wiosny” do 17 marca 2016 roku obowiązkowo każdy uczeń objęty projektem przynosi min 1 zdjęcie max 3 autorskie zdjęcia. Wydrukowane fotografie  muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora. Wszystkie prace zostaną ocenione z powyżej wymienionych przedmiotów , wezmą udział w wystawie, najlepsze prace wezmą udział w konkursie. Oceniane będą w większym stopniu inwencja, kreatywność oraz pomysłowość autora mniejsze znaczenie maja walory techniczne. W ramach projektu „ Mój pupil” do 31 marca 2016 roku obowiązkowo każdy uczeń objęty projektem przynosi  min 1 zdjęcie max 3 autorskie zdjęcia. Wydrukowane fotografie  muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora. Wszystkie prace zostaną ocenione z powyżej wymienionych przedmiotów , wezmą udział w wystawie, najlepsze prace wezmą udział w konkursie. Oceniana będzie innowacja oraz humorystyczne podejście autora.

Wszystkie prace w podanych terminach muszą spłynąć do nauczycieli wymienionych przedmiotów ponieważ wszystkie są oceniane.

źródło: Elżbieta Chocian

kwiaty pies