Aktualności z życia szkoły

Uwaga konkurs!

Poniżej podane są  3 tematy prac , które  należy oddać do 11 marca 2016 r do pani Elżbiety Chocian. Praca jest samodzielna i obowiązkowa , każda z prac zostanie oceniona jako sprawdzian z geografii .

 1. Globalne ocieplenie, czy kolejne zlodowacenie – co czeka w przyszłości mieszkańców Ziemi?
  Dzięki badaniom lodu z Grenlandii wiemy, że ostatni lądolód ustąpił około 11,7 tys. lat temu. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć w grudniu przez okno – od kilku lat śnieg jest u nas towarem deficytowym, a „białe” Święta widzimy jedynie w reklamach telewizyjnych. Na Ziemi robi się gorąco! Czy tak będzie też w przyszłości? A może trzeba iść szybko na urlop, póki jest jeszcze ciepło, bo zmiany te zapowiadają nadejście kolejnej epoki lodowcowej? Zajmij jednoznaczne stanowisko w tej sprawie i uzasadnij swoją decyzję.
 2. Prawdziwy bohater epoki lodowcowej!
  Biała, lodowa pustka – przedpole lądolodu… Miejsce wyjątkowo niegościnne. W okresach zimnych (glacjałach), wiały tu silne i mroźne wiatry, a temperatury rzędu –40o C nie były niczym nadzwyczajnym. Mimo to obszar ten tętnił życiem – gorącą krwią ssaków plejstoceńskich. Który z nich zasługuje Twoim zdaniem na miano bohatera epoki lodowcowej? Uzasadnij swój wybór.
 3. Glacjalna ciekawostka Polski.
  Do dziś na terenie Polski zachowały się różnorodne formy i osady, które są pamiątkami po ostatnich zlodowaceniach. W różnych miejscach zaobserwować można skutki zarówno niszczącej, transportowej oraz akumulacyjnej działalności lądolodu z przeszłości. Wybierz jeden, dowolny element krajobrazu polodowcowego w Polsce, który Twoim zdaniem stać się może w przyszłości ciekawym punktem na mapie geoturystycznej naszego kraju. Zastanów się jakiej działalności lodowcowej jest przejawem. Jak byś zachęcił do zwiedzania takiego obiektu przedstaw autorski projekt jego udostępnienia lub zagospodarowania obszaru, na którym się znajduje.

Autorzy najlepszych prac wezmą udział  w XVI edycji konkursu geologiczno- środowiskowego

„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

odbywającego się w 2016 roku pod hasłem:

ZIEMIA W OKOWACH LODU

Szczegółowe wymagania dotyczące pracy:

 • rozmiar – nie więcej niż 4 strony A4 samego tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) i literatury
 • ilustracje: zdjęcia, rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu,
 • dopuszczalna forma opracowania: wydruk, rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp, zdjęcia – wydruki, odbitki, oprawa dowolna.

Bardzo ważne  :

W pracy muszą znajdować się przypisy, a wszystkie zdjęcia, mapy, skany muszą posiadać tytuł oraz źródło.