Aktualności z życia szkoły

III EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO – ETAP I

27.01.2016 r. odbył się I etap III edycji szkolnego konkursu z języka angielskiego i niemieckiego.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z języka angielskiego i 11 uczniów z języka niemieckiego. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych jak również rozpowszechnianie wiedzy z zakresu znajomości kultury krajów anglo- i niemieckojęzycznych oraz wyłonienie szkolnego mistrza z języka angielskiego i niemieckiego. Konkurs sprawdzał wiedzę z zakresu znajomości leksyki, gramatyki oraz znajomości kultury i zwyczajów krajów obcojęzycznych. Do kolejnego, II etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie.

Język angielski:

 1. Karolina Pihut, klasa I LO – 93 pkt.
 2. Martin Jankowski, klasa I LO –  87 pkt.
 3. Natalia Przybylska, klasa I TH – 82 pkt.
 4. Angelika Sadowska, klasa II TH – 78 pkt.
 5. Weronika Hajducka, klasa II TH – 71 pkt.

Język niemiecki:

 1. Martin Jankowski, klasa I LO – 20 pkt.
 2. Joanna Kuźmińska, klasa I LO – 19 pkt.
 3. Natalia Buca, klasa I LO – 32 pkt.
 4. Natalia Przybylska, klasa I TH – 28 pkt.
 5. Karol Stańczyk, klasa II LO – 32 pkt.
 6. Aleksandra Grzyb, klasa II LO – 25 pkt.
 7. Katarzyna Krupa, klasa II LO – 18 pkt

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy konkursu:
Agnieszka Temkowicz
Katarzyna Konopacka