Aktualności z życia szkoły

PROJEKT EDUKACYJNY BIOLOGIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA

Projekt jest indywidualny nie można go wykonać w grupie, ma za zadanie zapoznanie z  roślinami zielnymi występującymi lokalnie. Działanie obejmuje różne zadania dla różnych klas,  czas trwania do końca września . Termin oddania prac jest nie przekraczalny.

Klasy II LO -4 letnie,  II LO – 5 letnie uczniowie mający rozszerzenie z biologii lub/i  geografii  lub /i informatyki , Klasy II TH -4  letnie, III TH – 4 , rozszerzenie z geografii, II TH/TB  – 5 letnie  I TH -5letnie, I TB -5 letnie .

Uczniowie powyższych klas mają do wykonania następujące zadania, które zostaną pojedynczo ocenione  z przedmiotów objętych projektem:

  1. Wykonanie zielnika z 20 roślin zielnych, poniżej wytyczne jak ma wyglądać ta praca. Termin oddania 25.09.2020.

Klasy, które mają praktykę zawodową na przełomie września i października terminy oddania prac mają: zadanie 1- do 16. 10.2020, zadanie 2 – do 23.10.2020, zadanie  3 indywidualnie ustalone w listopadzie.

Klasy I LO -5 letnie , II LO- poziom podstawowy  odejmując przedmioty objęte projektem, III  LO rozszerzenie z biologii lub/i  geografii  lub /i informatyki , klasy IV TH  mają do wykonania następujące zadania:

  1. Wykonanie prezentacji multimedialnej Rośliny chronione Wyspy Wolin. Należy opisać co najmniej 10 roślin, nazwę polską i łacińską, przedstawić ich gatunek, rodzinę, stanowiska

w jakich najczęściej występują, mapy występowania  zdjęcia lub rycinę. Prezentacja musi mieć przypisy  dotyczące materiałów pobranych z Internetu czyli, pełny link do strony oraz  datę pobrania, jeśli ktoś skorzysta z książek lub innych źródeł musi być podany tytuł, autor oraz wydawnictwo. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 30 slajdów.  Termin oddania 30.09.2020.

  • Przygotowanie się do zaprezentowania przed klasą  wybranych przez siebie  5 roślin zielnych występujących na Wyspie Wolin. Prezentacja ma zawierać  materiały wizualne np. plakat, planszę, zdjęcia, może zawierać krótkie ćwiczenia , krzyżówki lub inne formy urozmaicające przekaz także multimedialne. Prezentacja nie może przekraczać 7 minut może być krótsza. Termin prezentacji od 20.09.do 09.10.2020. Indywidualnie z każdym uczniem na konkretnej lekcji  na przedmiotach objętych projektem.

Instrukcja wykonania zielnika.

Rośliny po rozpoznaniu zasusza się, wkładając je między 3-4 kartki gazety codziennej (a nie papieru kredowego) – tzw. papieru gazetowego. Ustawia się zwykle wtedy kilka takich „roślin w gazetach” i przyciska kilkoma książkami formatu A4. Niektórzy na kartkach gazet kładą deskę, a nań kamienie – patentów jest wiele.

Następnego dnia należy ponownie wymienić papier gazetowy na suchy i znów przykryć książkami. Czynność tę powtarzać należy dopóki rośliny całkowicie się nie ususzą około 2 tygodni. Zwykle częstotliwość zmiany papieru zmniejsza się z biegiem czasu. Trudno jednoznacznie określić czas takiego suszenia. Zależnie od gatunku („mięsistości”, a właściwie ilości wody w roślinie), warunków w jakich został okaz zebrany (jeśli było mokro to dłużej…) i tym podobnych czas suszenia będzie się skracał lub wydłużał. Jednak bezwzględnie nie możemy zapomnieć o zmianie papieru, w przeciwnym wypadku z naszej kolekcji roślin błyskawicznie zrobi się kolekcja grzybów pleśniowych…

Warto zaznaczyć, że nie każdą roślinę można spreparować w zielniku.  To samo tyczy organów roślinnych: owoce mięsiste (jagody, pestkowce itd.) zupełnie się do tego nie nadają. Pozostanie nam piękna, acz mokra plama w zielniku…

Właściwie po przejściu tych etapów można zająć się częścią formalną. Karta zielnikowa powinna zawierać opis okazu, wg szablonu:

W pierwszych dwóch przypadkach podajemy nazwy taksonów: najpierw polską, potem łacińską (chyba, że nie ma polskiej – to tylko łacińską). Właściwie kolejność nie ma znaczenia naukowego,  za to zwykle tak ładniej się prezentuje. Jeżeli karta wypisywana jest na komputerze to należy nazwę rodzajową i gatunkową łacińską zapisać kursywą (pismem pochyłym), a rodziny czcionką prostą.
W przypadku wypisywania karty ręcznie zasady te można, w gruncie rzeczy, pominąć. Po nazwie łacińskiej nie podajemy – zamieszczanych w kluczach i przewodnikach, informacji, kto po raz pierwszy ważnie opisał gatunek (L., Carr. itp.). Opisując stanowisko, podajemy nazwę miejscowości (np. Koziegłowy), zaś siedlisko wybierając spośród: przydroże, ogród, las, torfowisko i im podobnych. Pozostałe dwa nie wymagają komentarza.

Można to zrobić choćby tak (po prawej pismo ręczne):

Rośliny przyklejamy na kartkach A4, taśmą klejącą lub plastrem „gęsia skórka” (dostępnym w aptece pod taką nazwą) bardzo cienkimi paskami. Plastry te łatwo jest przyklejać nie uszkadzając przy tym zbioru. Jeżeli okaz nie mieści się na kartce papieru to można zamieścić tylko fragment lub go połamać. Taką kartkę należy opatrzyć etykietą, wsadzić do foliowej koszulki i gotowe!

Na karcie zielnikowej nie powinniśmy umieszczać dodatkowych informacji. Właściwie jest to jakiś drobny błąd. Jeżeli nauczyciel zalecił jednak napisanie kilku ciekawostek to należy to zrobić na osobnej stronie.

Na ostatniej stronie (bez żadnego okazu) powinniśmy zamieścić pozycję na podstawie, której oznaczyliśmy rośliny, np.: Mowszowicz Jakub: Krajowe chwasty polne i ogrodowe, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1975 a także pozycje dzięki którym „dobraliśmy” rośliny do naszego tematu: dla tematu „Rośliny trujące” pozycja w stylu Toksykologia kliniczna, itd.

Zielnik powinien być zaopatrzony w stronę tytułową gdzie wypisujemy  imię nazwisko, klasę z rozszerzeniem jeśli takie występuje i adnotacją o cyklu kształcenia (   5 letnie, 4 letnie albo 3 letnie).