Aktualności z życia szkoły

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII COVID-19 w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum im. prof. Adama Wodziczki Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII COVID-19 w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum im. prof. Adama Wodziczki Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych w  Wolinie

Opracował   Zespół ds. bezpieczeństwa   Data: 24.08.2020r.  
Zatwierdził   Rada Pedagogiczna   Data: 28.08.2020r.
DyrektorAnna JarząbData: 28.08.2020r.