Aktualności z życia szkoły

Projekt edukacyjny: „Środowisko, które nas otacza”.

Cel główny:
– uświadomienie młodzieży zintegrowanego środowiska życia, aktywności i rozwoju.
Cele ogólne:
– przygotowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie,
– praca różnymi metodami,
– rozwijanie kompetencji informatycznych i czytelniczych,
– poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego i ekologii,
-uświadomienie młodzieży ,że wszystko co nas otacza jest elementem przody
– rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości,
– planowanie i organizowanie pracy oraz ocenianie jej efektów.

W projekcie obowiązkowo biorą  udział klasy I TZ, II TH, III TH, IV TH,  I LO, II LO i III LO. Oceny z  poszczególnych efektów pracy  wystawione będą z przedmiotów: biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty informatyczne. Nauczyciele prowadzący to Elżbieta Chocian, Mirosław Majek, Anna Podorska, Marzena Przewoźna.
Projekt trwa od 16.01.2017 do 17.03.2017r.

Szczegółowe zadania, które uczniowie mają wykonać w ramach projektu:

  1. W terminie do 27.01.2017 r. następujące klasy przyniosą indywidualnie przygotowane na komputerze oraz wydrukowane i pocięte puzzle( min. 30 kawałków) na poszczególne tematy:
  • Klasy I LO i I TZ na temat: „ Wpływ roślinności na życie człowieka  w mieście”
  • Klasy IV TH, IV TAK, III TH, II TH, II LO, III LO na temat:„ Globalne zagrożenia środowiska”
  1. W terminie do  02.2017 r. przygotowane indywidualnie opisy na temat: „Wolin na przestrzeni wieków”
    w formie referatu.
  2. W terminie  do 03.2017 roku w grupie ( maksymalnie 4 osobowa)  wykonanie plansz  lub posterów  na temat:  „Rośliny chronione Wyspy Wolin”

Każdy etap projektu zostanie oceniony  z  biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów informatycznych.