Aktualności z życia szkoły

KONKURS NA KOMIKS !

W ramach szerzenia kompetencji informatycznych oraz pogłębiania wiedzy z biologii i geografii ogłaszamy konkurs przedmiotowy. Zadanie konkursowe  jest obowiązkowe dla klas pierwszych  oraz mających rozszerzenie z biologii, z geografii   i informatyki , zapraszamy również do udziału uczniów  z innych rozszerzeń i klas technikalnych. W konkursie należy wykonać komiks w generatorze : http://www.makebeliefscomix.com/,  na temat form ochrony przyrody w Polsce. W zadaniu muszą być opisane wszystkie formy ochrony przyrody jakie stosuje się Polsce z konkretnymi przykładami. Wydrukowane komiksy  należy przynieść do pani Elżbiety Chocian, pani Anny Podorskiej lub pana Mirosława Majka w terminie  do 3 lutego 2017 roku. Za wykonane prace wszystkim zostaną wystawione oceny z biologii, geografii i informatyki  na drugi semestr , twórcy najlepszych prac otrzymają nagrodę niespodziankę.