Aktualności z życia szkoły

Przyrodnicza wycieczka edukacyjna

Uczniowie naszej szkoły w czwartek 10 czerwca wzięli udział w zajęciach w Muzeum Geologicznym oraz laboratoriach Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Młodzież oprócz edukacji geośrodowiskowej zapoznała się ze strukturą wydziału i z aktualnymi kierunkami studiów.
W Instytucie Nauk o Morzu obserwowaliśmy badania nad okrzemkami a także proces digitalizacji zbiorów tej placówki na ten temat, odwiedziliśmy również pracownie Klimatologii i Meteorologii oraz platformę z urządzeniami meteorologicznymi zbierające dane na temat pogody. W Muzeum Geologicznym zobaczyliśmy okazy skał, skamieniałości i meteoryty i jedną z największych na świecie kolekcji piasków.