Aktualności z życia szkoły

ARS- jak dbać o miłość ?

Dnia 26.05.201r. zakończyliśmy w naszej szkole realizację programu edukacyjnego pt.; „ARS- jak dbać o miłość?”, w którym udział brały wszystkie klasy pierwsze.

Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic,
  • zwiększenie u uczestników programu wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia prokreacyjnego, i w tym kontekście zmniejszenie wpływu mitów na temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.

Program ten został przeprowadzony  w wymiarze 6godz. w każdej klasie. Wnioski i sprawozdanie z realizacji programu zostały przekazane pracownikom kamieńskiego SANEPID- u. W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 do programu przystąpią uczniowie z klas pierwszych.