Aktualności z życia szkoły

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TRENINGOWE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA UCZNIÓW KLAS II

Zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich klas II poruszające zagadnienia: komunikacji interpersonalnej, relacji w grupie, agresji i przemocy oraz wybranych, aktualnych zjawisk i problemów społecznych są stałym, realizowanym co roku punktem na mapie profilaktycznej naszej szkoły. Tegoroczna edycja, która odbyła się w maju i czerwcu była jednak szczególna. Rozpoczęła się tuż po powrocie z nauki zdalnej. Podczas zajęć nie tylko trenowaliśmy zasady aktywnego słuchania i efektywnej komunikacji, ale i zetknęliśmy się z barierami komunikacyjnymi, wniknęliśmy w ich przyczyny i mogliśmy je skutecznie przepracować. Rozmawialiśmy na temat ról grupowych, potencjału i zagrożeń dotyczących relacji w zespole klasowym. Przedyskutowaliśmy w toku gry: “Strefa empatii” mechanizmy tworzenia się w naszych głowach stereotypów i uprzedzeń. Przystanęliśmy nad złością, agresją i przemocą – w różnych odsłonach. Dziewięć godzin to niewiele, za mało, by odczarować ten czas, kiedy nie mieliśmy możliwości spotykania się codziennie na szkolnych korytarzach i w klasach. Mieliśmy jednak okazję przyjrzeć się całej palecie doświadczanych emocji, przeżyć i odczuć, przystanąć nad sobą, przećwiczyć niezbędne umiejętności społeczne i porozmawiać o rzeczach ważnych. Stworzyliśmy przestrzeń do dialogu i budowania relacji, niezbędnych w rozwoju osobistym i społecznym.