Aktualności z życia szkoły

Rada Pedagogiczna

Dnia 29 sierpnia 2019 r. (czwartek)

o godz. 1100 w sali 101

odbędzie się posiedzenie

Rady Pedagogicznej
rozpoczynające rok szkolny 2019/2020

(obecność obowiązkowa)