Aktualności z życia szkoły

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca 2019 r. zakończył się  kolejny rok szkolny i tym samym rozpoczęły się wakacje. Uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019, przygotowany przez klasę II Technikum, odbył się na dziedzińcu szkoły. Uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości członka Zarządu Powiatu Kamieńskiego pana Bogdana Wilkowskiego, radnego Rady Miejskiej w Wolinie pana Waldemara Dubrawskiego, dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Pani Dyrektor Anna Jarząb w swoim przemówieniu podsumowała kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów gratulując oraz dziękując uczniom i nauczycielom za pracę i zaangażowanie. Swoje przemówienie zakończyła życzeniami udanych, słonecznych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Z przemówieniami skierowanymi do uczniów wystąpili również zaproszeni goście, pan Bogdan Wilkowski, który wręczył nagrody Starosty Kamieńskiego „Być najlepszym” uczniom, którzy wyróżnili się w uczestnictwem w olimpiadach i konkursach, aktywnością społeczną oraz uzyskali wysoką średnią ocen. Nagrody pieniężne otrzymały uczennice: Nikola Chudzicka i Iga Zienkiewicz z klasy II LO oraz Daria Gryta z klasy I Technikum. Pan Waldemar Dubrawski wręczył nagrodę za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019 w postaci  vouchera do Hotelu Gryf w Gdańsku, nagrodę otrzymała Natalia Saletra z klasy II Technikum.

Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu klasy II Technikum odbyło się wręczenie, przez dyrekcję i wychowawców klas, świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i nagród uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz wyróżnili się wzorową frekwencją. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy z sukcesami brali udział w pozaszkolnych i szkolnych konkursach. Pani Grażyna Laskowska i Kamila Oźmińska wręczyły nagrody za udział w konkursach historycznych Danielowi Czuprynowi z klasy I Technikum oraz Igorowi Kurce z klasy I Liceum.  Za udział w szkolnym konkursie językowym dyplomy i nagrody książkowe wręczyły pani Daria Hurbik i Agnieszka Temkowicz. Tytuł szkolnego mistrza języka angielskiego uzyskała Daria Gryta z klasy
I Technikum, języka niemieckiego Irena Stolarek z klasy III Technikum. Uczniowie, którzy brali udział w licznych zawodach i imprezach sportowych otrzymali z rąk pana Jarosława Tarnowskiego medale za sportowe osiągnięcia.

Serdeczne gratulacje! Życzymy pięknych, bogatych w przeżycia i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

     Klasa II Technikum